Feis

Bydlení není žádná výsada, spíše je to potřeba, ba přímo nutnost. Jen ten, kdo má kde bydlet, může plnohodnotně žít. Ale kde vzít peníze na koupi nemovitosti?

Business

Co si počít, když vám v bytě uniká voda

Únik vody v topení

V případě úniků vody z radiátorů ústředního topení ihned volejte havarijní instalatérský servis, aby vám poradil, jak postupovat dál. Pokud není topení v provozu a dokážete vypustit vodu z celé topné soustavy, instalatéři k vám mohou dorazit třeba až za pár dnů, ale v případě topné sezóny je třeba zasáhnout co nejdříve. Tehdy jsou instalatéři nonstop https://www.kanalizace-instalateri.cz/instalater-praha schopni přijet zhruba do hodiny, protože může dojít k ohrožení zdraví a života osob v domě.

instalatérské práce

Únik vody ve zdi

Unikající voda ve zdi může být nebezpečná tím, že pronikne ke kabelům elektrického vedení, tedy např. až do zásuvek, vypínačů a rozvodných krabic, a může tu způsobit zkrat anebo ohrozit někoho na životě. Zároveň může mít neblahý vliv na statiku objektu, pokud je únik dlouhodobější, a týká se to hlavně obvodového nosného zdiva. V současné době mají instalatéři speciální postupy ke zjišťování místa úniku vody, slouží k tomu poslechové tyče Hykron nebo formovací plyn. Vyhledání úniku vody je velmi přesné, v podstatě s přesností na jeden milimetr. Tím pádem není nutné bourat celé zdivo, stačí odhalit pouze malý prostor v místě úniku a provést nápravu v podstatě na počkání.

uzávěr vody

Skryté úniky vody

Nejhorší ze všeho jsou skryté úniky vody, kterých se nevšimnete, a mezitím vám voda odtéká kamsi do podzemí. Stává se to například v situacích, kdy vede voda ve sklepě pod domem, a potrubí je taženo v blízkosti země, takže voda mizí pod podlahu a není to na první pohled patrné. Jako prevenci těchto případů vřele doporučujeme pravidelně kontrolovat stav vodoměru, a jakoukoli podezřelou anomálii nechat prověřit. Vhodné je kontrolovat stav vody alespoň jednou za měsíc, protože pokud se úniku nevšimnete např. za 8 měsíců, a denně proteče otvorem v potrubí sto litrů vody, bude to celkem 24 kubíků uniklé vody, a v přepočtu na vodné a stočné to dělá zhruba půl druhého tisíce korun.