Business
 

Co si počít, když vám v bytě uniká voda

Únik vody v topení

V případě úniků vody z radiátorů ústředního topení ihned volejte havarijní instalatérský servis, aby vám poradil, jak postupovat dál. Pokud není topení v provozu a dokážete vypustit vodu z celé topné soustavy, instalatéři k vám mohou dorazit třeba až za pár dnů, ale v případě topné sezóny je třeba zasáhnout co nejdříve. Tehdy jsou instalatéři nonstop https://www.kanalizace-instalateri.cz/instalater-praha schopni přijet zhruba do hodiny, protože může dojít k ohrožení zdraví a života osob v domě.

instalatérské práce

Únik vody ve zdi

Unikající voda ve zdi může být nebezpečná tím, že pronikne ke kabelům elektrického vedení, tedy např. až do zásuvek, vypínačů a rozvodných krabic, a může tu způsobit zkrat anebo ohrozit někoho na životě. Zároveň může mít neblahý vliv na statiku objektu, pokud je únik dlouhodobější, a týká se to hlavně obvodového nosného zdiva. V současné době mají instalatéři speciální postupy ke zjišťování místa úniku vody, slouží k tomu poslechové tyče Hykron nebo formovací plyn. Vyhledání úniku vody je velmi přesné, v podstatě s přesností na jeden milimetr. Tím pádem není nutné bourat celé zdivo, stačí odhalit pouze malý prostor v místě úniku a provést nápravu v podstatě na počkání.

uzávěr vody

Skryté úniky vody

Nejhorší ze všeho jsou skryté úniky vody, kterých se nevšimnete, a mezitím vám voda odtéká kamsi do podzemí. Stává se to například v situacích, kdy vede voda ve sklepě pod domem, a potrubí je taženo v blízkosti země, takže voda mizí pod podlahu a není to na první pohled patrné. Jako prevenci těchto případů vřele doporučujeme pravidelně kontrolovat stav vodoměru, a jakoukoli podezřelou anomálii nechat prověřit. Vhodné je kontrolovat stav vody alespoň jednou za měsíc, protože pokud se úniku nevšimnete např. za 8 měsíců, a denně proteče otvorem v potrubí sto litrů vody, bude to celkem 24 kubíků uniklé vody, a v přepočtu na vodné a stočné to dělá zhruba půl druhého tisíce korun.