Zboží
 

Ibc kontejnery pro skladování a transport ovocných a zeleninových šťáv

Česká republika bývala kdysi dávno, přibližně v době socialismu, potravinově soběstačnou zemí, a navíc jsme některé produkty vyváželi. Může tomu být i nyní, pokud si lidé uvědomí, jak důležité je nebýt závislí na dovozu, a to z mnoha důvodů. Jedním ze segmentů produkce potravin jsou i ovoce a zelenina včetně výroby ovocných a zeleninových šťáv. Zejména stoprocentní koncentráty bez konzervantů se mohou stát výhodným artiklem už jen z toho důvodu, že jde o lokální zemědělství a také o podporu zdravé výživy. Rozhodně lepší propagovat zdravou výživu, která navíc sníží náklady na zdravotní péči a prodlouží lidský věk, než podporovat reklamní tažení v masmédiích, kde se bezostyšně propagují alkoholické nápoje.

jablečná šťáva z jablek

Přimět některé z vás k omezení pití alkoholu a ke zvýšení objemu zájmu o zeleninové a ovocné šťávy není snadné, ale měli bychom se o to alespoň snažit. A sice podporou zemědělců a snížením cen pro spotřebitele a samozřejmě také nabídkou vhodných přepravních a skladovacích ibc kontejnerů, které jsou vyrobeny ze zdravotně způsobilých materiálů, a dostatečně kompaktní k uskladnění více kontejnerů na sebe s celkovou nosností cca 8 tun. Dobře zvládnutá logistika je totiž nedílnou součástí úspěchu lokálního zemědělství pro tuzemský trh i pro export.

ovocné šťávy

Ibc kontejner se ve světě využívá pro skladování různých tekutin počínaje ovocnými džusy a konče chemikáliemi pro farmaceutický a chemický průmysl. Jednou z podstatných výhod je kromě zdravotní nezávadnosti i samotný tvar. Kontejnery mají tvar kvádru, čímž mnohem lépe vyplní skladovací prostory na rozdíl od sudů a podobných nádob tvaru válce, které se pro skladování tekutin využívají již desítky let.

U ibc kontejnerů můžete počítat i s dostatečnou pevností a spolehlivostí při manipulaci s nákladem a také s jednoduchou obsluhou bez složitých technických postupů, kdy logistické operace bez problémů zvládá i jediný pracovník.