Feis

Bydlení není žádná výsada, spíše je to potřeba, ba přímo nutnost. Jen ten, kdo má kde bydlet, může plnohodnotně žít. Ale kde vzít peníze na koupi nemovitosti?

Zboží

Ibc kontejnery pro skladování a transport ovocných a zeleninových šťáv


Česká republika bývala kdysi dávno, přibližně v době socialismu, potravinově soběstačnou zemí, a navíc jsme některé produkty vyváželi. Může tomu být i nyní, pokud si lidé uvědomí, jak důležité je nebýt závislí na dovozu, a to z mnoha důvodů. Jedním ze segmentů produkce potravin jsou i ovoce a zelenina včetně výroby ovocných a zeleninových šťáv. Zejména stoprocentní koncentráty bez konzervantů se mohou stát výhodným artiklem už jen z toho důvodu, že jde o lokální zemědělství a také o podporu zdravé výživy. Rozhodně lepší propagovat zdravou výživu, která navíc sníží náklady na zdravotní péči a prodlouží lidský věk, než podporovat reklamní tažení v masmédiích, kde se bezostyšně propagují alkoholické nápoje.

jablečná šťáva z jablek

Přimět některé z vás k omezení pití alkoholu a ke zvýšení objemu zájmu o zeleninové a ovocné šťávy není snadné, ale měli bychom se o to alespoň snažit. A sice podporou zemědělců a snížením cen pro spotřebitele a samozřejmě také nabídkou vhodných přepravních a skladovacích ibc kontejnerů, které jsou vyrobeny ze zdravotně způsobilých materiálů, a dostatečně kompaktní k uskladnění více kontejnerů na sebe s celkovou nosností cca 8 tun. Dobře zvládnutá logistika je totiž nedílnou součástí úspěchu lokálního zemědělství pro tuzemský trh i pro export.

ovocné šťávy

Ibc kontejner se ve světě využívá pro skladování různých tekutin počínaje ovocnými džusy a konče chemikáliemi pro farmaceutický a chemický průmysl. Jednou z podstatných výhod je kromě zdravotní nezávadnosti i samotný tvar. Kontejnery mají tvar kvádru, čímž mnohem lépe vyplní skladovací prostory na rozdíl od sudů a podobných nádob tvaru válce, které se pro skladování tekutin využívají již desítky let.

U ibc kontejnerů můžete počítat i s dostatečnou pevností a spolehlivostí při manipulaci s nákladem a také s jednoduchou obsluhou bez složitých technických postupů, kdy logistické operace bez problémů zvládá i jediný pracovník.