Vzdělání
 

Vzdělávejte své děti

Začalo září, a s ním i nový školní rok. Pro mnoho dětí a rodičů přichází nová životní etapa v podobě školní docházky. Vzdělání je velmi důležité, a začíná už v podstatě porodem. Je to tak, ať se to zdá jakkoliv brzo. Už malé miminko velmi rychle poznává okolní svět, zajímá se o něj a začíná reagovat na různé podněty. Učí se, co je co, jak co funguje, učí se mluvit, poznávat barvy, zkrátka dítě se učí odmalička. Vzdělání není jen o trávení určitého času ve škole, ale je i o tom, jak k dětem přistupujeme, protože většinu vzdělání mají na svědomí právě rodiče.

otec čte synovi

Čas je základ
Děti vyžadují a potřebují čas rodičů. Je potřeba se jim dostatečně věnovat, hrát si s nimi, protože i hra je forma vzdělávání. Dítě by nikdy nemělo slyšet, že na něj nemáte čas. Vždycky byste se měli snažit o to, že mu slíbíte, že se mu budete věnovat třeba za pět minut. To nejcennější, co dítěti můžete dát, je totiž vaše pozornost a čas. Dítě moc dobře vidí a cítí, jak k němu přistupujete. Je potřeba najít balanc mezi všemi povinnostmi a dětmi, ale dítě díky tomu nebude mít problém za vámi kdykoliv s čímkoliv přijít. Tím ho taky vzděláváte, protože hry a společný čas jsou součástí vývoje.

Je mnoho způsobů, jak dítě vzdělávat od útlého věku
– hry přiměřené věku
– říkanky, čtení
– kreslení
– písmena, číslice
– různé tahy tužkou, spojování bodů…

otec a dcera

Chcete aby vaše dítě mělo slušný základ pro další vzdělávání na základní škole? Nezanedbávejte přípravu, a procvičujte si s ním úkoly, které jsou v dětských časopisech a tréninkových sešitech. Hrajte s ním různé hry, choďte ven a učte děti třeba stromy. I když se vám to možná teď zdá jako naprostá banalita, divili byste se, kolik lidí nic z tohoto s dětmi nedělá, nebo jen okrajově. Pro jejich zdravý vývoj je to ale naprosto klíčové. Proto začněte vzdělávat své děti již v útlém věku, usnadníte jim tím práci ve školce i ve škole.